HD 2019/2020

Från vänster:
Kassör: Brute
Vice-Sysad: Tako
Inköpschef: Dewie
Spelchef: Lerbyn
Sysad: Katla
PR-Chef: Hädda
Ordförande: Greger
Kodchef: Noc
Det är vi som är HD 2019/2020, Vi hoppas vi kommer få se mycket av er under våra arrangemang.
Om det är något ni tycker vi saknar eller har andra bra idéer, Tveka inte att dela med dig!

Vem vill inte ha socker liksom?!?!

2020 H-Sektionens Datorförening
HD Är en kommitté som främjar nördlivet på Chalmers Lindholmen