HD 2016/2017

Från vänster:
Sys-ad: NULL
Vice Sys-ad: Mini
Spelansvarig: Hatomik
PR-chef: Tengil
Ordförande: Mushi
Kodchef: Penta
Inköpschef: Pålen
Kassör: Hell
Det är vi som är HD 2016/2017, Vi hoppas vi kommer få se mycket av er under våra arrangemang.
Om det är något ni tycker vi saknar eller har andra bra idéer, Tveka inte att dela med dig!

Vem vill inte ha socker liksom?!?!
2017 H-Sektionens Datorförening
HD Är en kommitté som främjar nördlivet på Chalmers Lindholmen