HD 2017/2018

Från vänster:
Sysad: Penta
Vice-Sysad: Sid
Inköpschef: Karro
Spelansvarig: Snark
PR-chef: Tisse
Kodchef: Glanz
Kassör: Timjan
Ordförande: Ck
Det är vi som är HD 2017/2018, Vi hoppas vi kommer få se mycket av er under våra arrangemang.
Om det är något ni tycker vi saknar eller har andra bra idéer, Tveka inte att dela med dig!

Vem vill inte ha socker liksom?!?!

2017 H-Sektionens Datorförening
HD Är en kommitté som främjar nördlivet på Chalmers Lindholmen