HD 2018/2019

Från vänster nedifrån:
Sysad: Sid
Spelchef: Towbie
Kassör: Squid
PR-chef: Bjørne
Kodchef: Kjelle
Inköpschef: Thæta
Vice-Sysad: Katla
Ordförande: STEIN
Det är vi som är HD 2018/2019, Vi hoppas vi kommer få se mycket av er under våra arrangemang.
Om det är något ni tycker vi saknar eller har andra bra idéer, Tveka inte att dela med dig!

Vem vill inte ha socker liksom?!?!

2019 H-Sektionens Datorförening
HD Är en kommitté som främjar nördlivet på Chalmers Lindholmen