HD's Kalendarium

18 Aug - (Noll)Chilla med HD
Tid: 17:00-00:00
Plats: Loungen, Jupiter vån 3?

06 Sep - Spelpub?
Tid: 15:00-00:00
Plats: 11:an

08 Sep - Chilla med HD
Tid: 17:00-00:00
Plats: Svea 219

22 Sep - Spelpub
Tid: 15:00-00:00
Plats: 11:an

06 Oct - Chilla med HD
Tid: 15:00-00:00
Plats: Svea 219

10 Nov - Chilla med HD
Tid: 17:00-00:00
Plats: Svea 219

24 Nov - Spelpub
Tid: 15:00-00:00
Plats: 11:an

08 Dec - Chilla med HD
Tid: 15:00-00:00
Plats: Svea 219

2017 H-Sektionens Datorförening
HD Är en kommitté som främjar nördlivet på Chalmers Lindholmen